Konyaspor'dan Musa Arat'a çağrı: Sözleşmeyi feshedelim

Konyaspor Kulübünden bugün yapılan açıklamada reklam şirketi sahibi Musa Arat'a açık bir çağrıda bulunuldu. Açıklamada "Musa Arat’ın canlı yayında samimi olarak ifade ettiği üzere sözleşmenin feshiyle ilgili adım atmasını bekliyor ve bu konuda kendisini karşılıklı fesih için davet ediyoruz" denildi.

Konyaspor'dan Musa Arat'a çağrı: Sözleşmeyi feshedelim

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

"Geçtiğimiz pazartesi akşamı (23 Eylül 2019) Kanal 42 televizyonunda canlı olarak yayınlanan programda konuk olarak yer alan ARYA Reklam A.Ş sahibi Musa Arat kulübümüzle ilgili bir takım açıklamalar ve iddialarda bulunmuştur. Musa Arat’ın programda “Sözleşmede sır saklama mükellefiyeti var. Karşılığında tazminat meseleleri falan var. Bunu Hilmi Bey açıklarsa ben saygı duyarım” şeklinde ifadesine binaen kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama yapma zarureti hâsıl olmuştur. Konuyla ilgili Musa Arat’ın programda yaptığı açıklamalar ve kulübümüzün bu açıklamalara verdiği cevaplar aşağıdadır.

Musa Arat: Konyaspor’la iş yapmaya başladığım dönemde Konyaspor 1.100.000 TL mağdur edilmişti. Alacağını alamamıştı. Hala alacak hanesinde duruyor. Çekler nereye kayboldu ben bilmiyorum.

Tarafımızca bilindiği kadarıyla konu Bahattin Karapınar başkanlığı döneminde cereyan etmiştir. Musa Arat’ın eski ortağı Sayın Esat Baybal’ın reklam şirketiyle 2009-2011 yıllarını kapsayan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme metninde takımın küme düşmesi halinde ilgili sezona ait çeklerin iade şerhi bulunmaktadır. İki yıl boyunca belirlenen dönemlerde alınması gereken çekler dönemin yönetiminin talebiyle peşinen firma tarafından kulübe teslim edilmiştir. Alınan çekler kulüp tarafından futbolcu, teknik adam ve diğer ödemeler için kullanılmıştır. Takım düştükten sonra bu çekler iade şerhi maddesi gereğince reklam şirketine geri verilmesi gerekirken, çekler kullanıldığı için iade edilememiştir. Bu nedenle dönemin kulüp başkanı Ahmet Şan, Ali Kaya, Avukat Mustafa Kostak ve Esat Baybal bir araya gelerek konuyu görüşüp sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetmişlerdir. Ancak verilmesi gereken çeklerin iade edilmemesinden dolayı ilgili firma sıkıntılı bir süreç yaşamıştır.

Bahse konu çeklerin akıbetiyle ilgili kulübümüzde bilgi ve belge bulunmamaktadır. Konunun muhatapları dönemin başkanı Sayın Ahmet Şan, Sayın Ali Kaya, Sayın Av. Mustafa Kostak ve Musa Arat’ın eski ortağı reklam firması sahibi Sayın Esat Baybal’dır.

Musa Arat: LED ekranları kulübe sıfır bedelle devrettik hediye ettik.

Musa Arat ve şirketi ARYA Reklam A.Ş ile 06.06.2013 tarihinde kulübümüz 3 sezonluk sözleşme imzalamış ve bu sözleşmenin maddeleri arasında yeni stadyuma geçilmesi halinde ve reklam alanlarının LED ışıklı reklamlardan oluşması durumunda 400.000 + KDV tutarındaki rakamı kulübe tek seferlik ek ödeme olarak yapacağını taahhüt etmiştir. Ancak; söz konusu ödeme, ilgili firma tarafından bugüne kadar yapılmamıştır. Ayrıca yapılan ilk sözleşmede 2013-14-15-16 sezonları için belirlenen kira rakamları 31.07.2014 tarihinde yapılan yeni bir sözleşme ile artış yapılmaksızın sabit bırakılmış, 2015-2016 sezonu için sözleşmeye dâhil edilen rakam (50 bin TL) düşürülmüştür. Buna ilaveten sabit ödeme tutarlarıyla birlikte anlaşma bir sezon daha uzatılmıştır. Dolayısıyla henüz ödemesi yapılmayan 400.000 TL ile birlikte, bahse konu sezonlar için kira bedelinde artış yapılmayarak alacaklarımızdan feragat ettirilmiş ve bir sonraki sözleşme metninde bu rakam yok edilip hükümsüz bırakılmış, LED ekran maliyeti kulübümüze yüklenmiştir. Bu nedenle LED ekranlarla ilgili iddia edildiği üzere bir hibe ve hediye etme durumu söz konusu değildir. Bununla birlikte ilgili firma LED ekranların devrini 2016-2017 sezonunun sonunda yapması gerekirken bu devir mevcut yönetimimizin gayretleri ile 2018’de gerçekleşmiş ve bu gecikmeden doğan bir yıllık kira bedeli alınmaksızın ilgili kurum tarafından kullanılmıştır.

Musa Arat: … Kaldı ki o dönemde loca satışları çok düşüktü. Biz bunu yükselttik. Hiç kâr da etmedik.

Musa Arat’ın şirketi localarla ilgili 15.04.2016 tarihinde yapılan sözleşmeyle satışlarına başlamıştır ve bu kapsamda 2016-2017 sezonu için kulübümüzden 1.052.017 + KDV tutarında 471401-471402 nolu faturalar karşılığı 105.201.00 + KDV komisyon bedeli almıştır. 2017-2018 sezonunda ise loca satışları tutarı 480.000 TL + KDV olarak gerçekleşmiş ancak firma bu satışlardan komisyon almamıştır. Bununla birlikte firmanın loca satışlarıyla ilgili yükümlülükleri beklentilerin altında kalmıştır. Dolayısıyla mevcut yönetimimiz firma ile karşılıklı görüşerek locaların satışlarını üstlenmiş ve etik olarak da bu satışlardan komisyon alınmaması gerektiği ifade edilmiş ve konu üzerinde firma ile mutabık kalınmıştır. Sonuç itibariyle yönetim kurulumuzun yoğun çabalarıyla locaların tamamı satılmış ve 2018-2019 sezonunda 1.315.000 + KDV, 2019-2020 sezonunda 1.682.000 +KDV ve toplamda iki sezon için 2.997.000 TL + KDV gelir elde edilmiştir.

Musa Arat: Konyaspor benim komisyon aldığım şeyleri de dâhil edecek olursak 50 milyon TL kazanmıştır.

Musa Arat canlı yayında “Ben sadece iki firma ile sponsorluk sözleşmesi yaptırttım” ifadesini kullanmıştır. Arat’ın açıkladığı gibi sahibi olduğu şirket başından sonuna kadar doğrudan bu iki sponsorluğun içinde yer almıştır. Yine kendisinin bahsettiği 27 milyon lira (doğru rakam 28 Milyon TL) tutarındaki sponsorluk dönemin başbakanı ve kulüp başkanı başta olmak üzere birçok kişi, bürokrat ve siyaset adamlarımızın çabalarıyla kulübümüze kazandırılmıştır. Kulübümüz Arat’ın şirketine doğrudan katkı sağladığı sponsorluklar çerçevesinde kamuoyunun malumu olduğu oranda komisyon bedelleri ödemiştir.

Musa Arat: …Konyaspor borcunu sıfırlarken büyük katkılarımız oldu.

Musa Arat’ta içinde olmak üzere Konyaspor’umuza katkı sağlayan tüm kişi, kurum, kuruluş, bürokrat ve siyaset adamlarına teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte Arat’ın şirketinden sözleşmeden doğan kira bedeli 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 sezonlarında kulübümüzün hakkedişi toplam olarak KDV dahil 3.359.400 TL’dir. Buna mukabil firmanın ilgili sezonlar için kulübümüzden komisyon ve reklam bedeli karşılığı olarak kestiği faturanın tutarı KDV dâhil 2.749.338 TL’dir. Bahse konu sezonlar için komisyon ve reklam bedelleri düşüldüğünde kulübümüzün sözleşmelerden doğan net geliri 610.061 TL olarak gerçekleşmiştir.

Buna mukabil ilgili firma yeni stadyuma geçtiğimiz 2014 sezonundan bu yana kulübümüzden almış olduğu 2.749.338 TL komisyon bedeliyle birlikte LED ekran reklamları için sezonluk Türkiye ortalaması, dakikası 45.000 TL’den 85 dakika karşılığında 5 yıl boyunca gelir elde etmiştir.

Musa Arat: … 5 yıllık sözleşme yapıldı. LED ekranın bitmesine de bir yıl vardı. Bunu da dedik onunla eş değer yapalım o yüzden sözleşmeyi 2 yıl uzattık.

Musa Arat’ın şirketi ile kulübümüz sonuncusu 15.04.2016 tarihinde olmak üzere 4 asıl bir de ek sözleşme imzalamıştır. Yapılan son sözleşmede belirtilen tazminat hükmü önceki sözleşmelere göre artırılarak 5.000.000 TL olarak düzenlenmiştir. Ayrıca önceki sözleşmelerde ‘haksız taraf’ ibaresi kaldırılarak bütün yükümlülük “iş sahibi” olarak kulübümüze yüklenmiş ve kulübümüzün sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi zorlaştırılmıştır. Diğer taraftan ilgili firma ile yapılan sözleşmeler sona ermeden silsile yoluyla sık aralıklarla yenilenmeleri ve bunun yanı sıra her yenilenen sözleşmede cezai şartların kulübümüzün aleyhine ağırlaştırılması ve sözleşme süresinin devamlı olarak uzatılması dikkat çekmektedir. Son olarak iki taraf arasında yenilenen sözleşme, bir önceki sözleşmenin sona erme tarihi 31.05.2017 olmasına rağmen 15.04.2016 tarihinde 13 ay kala yenilenmiştir. Belirtilen tarihlerde Musa Arat’ın görevi kamuoyunun malumudur.

Bu vesile ile Sayın Başkanımız Hilmi Kulluk ile Musa Arat’ın yapmış oldukları ikili görüşme canlı yayında ifade edildiği şekilde cereyan etmemiştir. Canlı yayında Musa Arat “Ben samimi olarak kendisine isterse sözleşmeyi hemen feshedebileceğimizi hem bu sezonun başında hem geçen sezonun başında açık yüreklilikle tazminattan talebimiz olmadığını ifade ettim” şeklinde görüşmeyi kamuoyuna aktarmıştır. Ancak bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmede Başkanımız sözleşmenin feshini gündeme getirmiştir. Lakin Musa Arat mukavele şartlarının geçerli olduğunu ve Konyaspor Kulübünün sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini söylemiştir. Canlı yayında söylediği gibi tazminat istemediğine dair bir söylemi ve yazılı olarak bir muvafakatı da olmamıştır. Konuyla ilgili kulüp hukukçularımızın değerlendirmeleri sonucu yapılan son sözleşmenin 3.7’nci maddesine göre kulübün sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde yukarıda belirttiğimiz tazminat tutarını ödeme ile karşı karşıya kalacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle fesih işlemleri gerçekleşmemiştir.

Musa Arat: (Sözleşmenin feshine dair) … Samimi olarak biz yani samimi olarak bu konuda yardımcı olabileceğimizi ilettik. Şöyle bu yıl tamam zaten. Devam etmeyeceğim.

Musa Arat’ın canlı yayında samimi olarak ifade ettiği üzere sözleşmenin feshiyle ilgili adım atmasını bekliyor ve bu konuda kendisini karşılıklı fesih için davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.