Konyalılar ucuz ekmeği ne zaman yiyecek? İkinci ihale tarihi belli oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın ucuz ekmek müjdesini verdiği Fenni Fırın için ikinci kez ihaleye çıkılıyor. 15 Haziran’daki ihalenin detayları belli oldu.

Konyalılar ucuz ekmeği ne zaman yiyecek? İkinci ihale tarihi belli oldu

Konyalıları ucuz ekmek ile buluşturmayı planlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, önemli bir proje için kolları sıvadı.

Konyalıların hem kaliteli hem de daha ucuz ekmek alabilmesi için yapımına başlanacak Fenni Fırın için ikinci kez ihaleye çıkılıyor.

İhale tarihi 15 Haziran 2022 olarak belirlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı ihalenin detayları şöyle:

Ekmek Fabrikası (Fenni Fırın) Yapımı
İhale Sahibi: Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı
İhalenin Yapılacağı Yer: Konya Büyükşehir Belediyesi Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 64 Zemin Kat Selçuklu/KONYA)
Son Müracaat Tarihi: 15.06.2022 - 10:30
İhale Tarihi: 15.06.2022 - 10:30

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ekmek Fabrikası (Fenni Fırın) Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/495349
1-İdarenin
a) Adı : KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 64 SELÇUKLU/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 444 55 42 - 0332 249 15 51
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Ekmek Fabrikası (Fenni Fırın) Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 5000 m² inşaat alanına sahip ekmek fabrikası yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karatay / KONYA
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.06.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yerleşkesi Yapım İhaleleri Şube Müdürlüğü (Horozluhan Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 64 Zemin Kat Selçuklu/KONYA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kaydının aktif durumda olduğunu gösterir belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü Mezuniyet Belgeleri
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

konyalilar-ucuz-ekmegi-ne-zaman-yiyecek-ikinci-ihale-tarihi-belli-oldu.png

“KONYALILARIN KALİTELİ VE UCUZ EKMEK ALABİLMESİ İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak ekmekle ilgili de bir süreç yürüttüklerini dile getirerek, “İnşallah Konyalıların hem kaliteli hem de daha ucuz ekmek alabilmesi için bir çalışma yapıyoruz. Bu yılsonuna varmadan ‘Fenni Fırın’ ismiyle en kısa sürede vatandaşımızla buluşturmayı arzu ediyoruz. Yani üç temel meselede; ekmekte, suda ve ulaşımda en ucuz şehir olarak sürece devam etmiş olacağız. Zor dönemde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Pandemi döneminde de aynı şeyi ifade etmiştik. Zorda olan kim varsa Konya Büyükşehir olarak her zaman yanındayız. Vatandaşlarımızın bize olan güvenine teşekkür ediyoruz. Biz de bu güvene layık olabilmek için ilçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz. Sadece ucuza hizmet üretmiyoruz. Bir taraftan da Türkiye'ye örnek hizmetler üretiyoruz.” demişti.

2020/10/06/ugur-ibrahim-altay.jpg

Haber Dairesi

 

 

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.